ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมเริ่มต้นชั่วโมงละ…

 

อนุบาล                                              ชั่วโมงละ      150-180     บาท

ประถม                                               ชั่วโมงละ      180-200     บาท

มัธยมต้น                                           ชั่วโมงละ      200-220     บาท

มัธยมปลาย                                       ชั่วโมงละ      230-250     บาท

มหาวิทยาลัย                                     ชั่วโมงละ      250-300    บาท

บุคคลทั่วไป                                       ชั่วโมงละ     250-300     บาท

 

* หมายเหตุ      ค่าธรรมเนียมข้างต้นคือราคามาตรฐานต่อการเรียน  1  คน  ต่อ  1  ชั่วโมง

* หมายเหตุ      ค่าธรรมเนียมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

 

Advertisements